آدرس: تهران، خیابان قزوین، کوچه نوروزی، پلاک 4 | تلفن: 02155797512-02155797378 ​

منبع انبساط
منبع انبساط 3.8 ایرانیمنبع انبساط 3.8 ایرانی
GT205

منبع انبساط 3.8 ایرانی

5,000,000 ریال
منبع انبساط باکسی 14/1منبع انبساط باکسی 14/1
GT141

منبع انبساط باکسی 14/1

11,800,000 ریال
منبع انبساط ویزمن 3/8منبع انبساط ویزمن 3/8
GT171

منبع انبساط ویزمن 3/8

13,000,000 ریال
منبع انبساط 3.8منبع انبساط 3.8
GT103

منبع انبساط 3.8

11,800,000 ریال
منبع انبساط جایگزین فرولیمنبع انبساط جایگزین فرولی
GT123
موجود نمی باشد

منبع انبساط جایگزین فرولی

منبع انبساط 1.2 ایرانیمنبع انبساط 1.2 ایرانی
GT206
موجود نمی باشد

منبع انبساط 1.2 ایرانی

منبع انبساط فرولی گیره دارمنبع انبساط فرولی گیره دار
GT122
موجود نمی باشد

منبع انبساط فرولی گیره دار

منبع انبساط فرولی بدون گیرهمنبع انبساط فرولی بدون گیره
GT139
موجود نمی باشد

منبع انبساط فرولی بدون گیره

منبع انبساط 3/8 رزوه بلندمنبع انبساط 3/8 رزوه بلند
GT130
موجود نمی باشد

منبع انبساط 3/8 رزوه بلند

منبع انبساط 1/2 ترکمنبع انبساط 1/2 ترک
GT137
موجود نمی باشد

منبع انبساط 1/2 ترک

منبع انبساط ایمرگسمنبع انبساط ایمرگس
GT142
موجود نمی باشد

منبع انبساط ایمرگس

منبع انبساط فیتینگی بلندمنبع انبساط فیتینگی بلند
GT138
موجود نمی باشد

منبع انبساط فیتینگی بلند

منبع انبساط 1/2 هواگیر دار بوشمنبع انبساط 1/2 هواگیر دار بوش
GT137-1
موجود نمی باشد

منبع انبساط 1/2 هواگیر دار بوش

منبع انبساط 1/2منبع انبساط 1/2
GT136
موجود نمی باشد

منبع انبساط 1/2

منبع انبساط زیلمت 3/8منبع انبساط زیلمت 3/8
GT134
موجود نمی باشد

منبع انبساط زیلمت 3/8

منبع انبساط فرولی کتابیمنبع انبساط فرولی کتابی
GT117
موجود نمی باشد

منبع انبساط فرولی کتابی

باز کردن وات اپ
می تونم کمکتون کنم؟
شرکت فرتاک ایران
سلام سوالات خود را از ما بپرسید.