آدرس: تهران، خیابان قزوین، کوچه نوروزی، پلاک 4 | تلفن: 02155797512-02155797378 ​

پرشر سوئیچ دود
پرشر طرح هوبا 105/90پرشر طرح هوبا 105/90
HS124

پرشر طرح هوبا 105/90 H&J

1,600,000 ریال
پرشر طرح هوبا 70/60پرشر طرح هوبا 70/60
HS122

پرشر طرح هوبا 70/60 H&J

1,600,000 ریال
پرشر طرح هوبا 26/18
HS121

پرشر طرح هوبا 26/18 H&J

1,600,000 ریال
پرشر طرح هوبا 40/25پرشر طرح هوبا 40/25
HS120

پرشر طرح هوبا 40/25 H&J

1,600,000 ریال
پرشر طرح هوبا 70/85پرشر طرح هوبا 70/85
HS205

پرشر طرح هوبا 70/85

1,400,000 ریال
پرشر مربعی GREETECHپرشر مربعی GREETECH
HS116

پرشر مربعی GREETECH

1,600,000 ریال
پرشر طرح هوبا 60/70پرشر طرح هوبا 60/70
HS206

پرشر طرح هوبا 60/70

1,400,000 ریال
پرشر طرح هوبا 44/36پرشر طرح هوبا 44/36
HS123
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 44/36 H&J

پرشر طرح هوبا 85/70پرشر طرح هوبا 85/70
HS119
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 85/70 H&J

پرشر هوا 90-110 KFYپرشر هوا 90-110 KFY
HS103
موجود نمی باشد

پرشر هوا 90-110 KFY

پرشر مربعی -kfyپرشر مربعی -kfy
HS118
موجود نمی باشد

پرشر مربعی -kfy

پرشر طرح هوبا 26/18پرشر طرح هوبا 26/18
HS207
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 26/18

پرشر طرح هوبا 50/65پرشر طرح هوبا 50/65
HS204
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 50/65

پرشر طرح هوبا 36/44پرشر طرح هوبا 36/44
HS202
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 36/44

پرشر طرح هوبا 40/50پرشر طرح هوبا 40/50
HS203
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 40/50

پرشر طرح هوبا 25/40پرشر طرح هوبا 25/40
HS201
موجود نمی باشد

پرشر طرح هوبا 25/40

پرشر دود هوبا
HS115
موجود نمی باشد

پرشر دود هوبا 25/40

پرشر دود هوبا
HS111
موجود نمی باشد

پرشر دود هوبا 50/65

پرشر هوبا 60/70پرشر هوبا 60/70
HS112
موجود نمی باشد

پرشر هوبا 60/70

پرشر هوبا 36/44پرشر هوبا 36/44
HS109
موجود نمی باشد

پرشر هوبا 36/44

باز کردن وات اپ
می تونم کمکتون کنم؟
شرکت فرتاک ایران
سلام سوالات خود را از ما بپرسید.